ภาพกิจกรรม
การตรวจนับรับรองข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล และสถิติข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การตรวจนับ รับรองข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล และสถิติข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564(ครั้งที่ 1)
นำโดย นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ออกตรวจนับและรับรองข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,13:53   อ่าน 955 ครั้ง