ฝ่ายบริหาร

พระครูสิริปุญญาคม (คำสอน จูมทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน