ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 พระครูสิริปุญญาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ที่จัดขึ้น ณ วัดศรีอุดม ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,14:46   อ่าน 430 ครั้ง